Emil diktade om Engelbrekt

Min mormors far Karl Emil Falk, kallad Emil, var en duktig diktare förutom musiker och fotograf (som jag skrivit om tidigare här i bloggen). Jag har i min ägo några dikter av honom och tänkte här publicera en av dessa. Publicerade den dikt han skrev till invigningen av Bygdegården i Vasselhyttan 1922. Men här kommer en annan kallad ”Engelbrekt” som han skrev redan 1898.

ENGELBREKT

I forna dagar Sverige Trycktes.
Av hårda fogdar och Tyranners ok.
Då maken ifrån makan rycktes
Utav tyrannens legda hop.
 
Då spändes bondens hustru framför plogen
Och bönder hängdes upp i rök
Dess söner togos ut från logen
Var oskuld pröva fick på nöd.
 
Och folket i din nöd då trodde
Allt hopp var ute, lyckans dag förbi
Men där som nöden svårast bodde
Var också hjelpen närmast, ty si.
 
En man av folket fast så ringa
Då uppstod uti Daloms land
Han hopp och räddning skulle bringa
Åt sitt förtryckta fosterland
 
Historien mäter han var ringa
Till växten liten men likväl
Han kunde och han skulle bringa
Sitt offer, utav kropp och skäl.
 
För likars nöd hans hjerta klappar
Han hör den svek som stiger från hans land
Han samlar män från berg och dal och backar
Att landet rädda, gå de hand i hand.
 
Och så med mod man följer hövitsmannen
I strid för maka, hem och härd
Och uppå flykten jagas snart tyrannen
Och undran spörjes hos en häpnad verld.
 
Men på en Ő i Hjälmans sjö
Han föll för svekets bila
Hans enda lön det var att dö
Och i sin fosterjord få vila.


1898  E F-K
Engelbrekt Engelbrektsson
Annons