Farfars mor gick också i skolan…..

Min farfars mor Anna Sofia Larsdotter, senare gift Gustafsson, fick väl ett ganska bra betyg i skolan eller hur?

Anna Sofias avgångsbetyg

Anna Sofias avgångsbetyg

Hon är född 1 december 1863 och skolbetyget är  utskrivet 14 juni 1877. Hennes betyg är följande:

Rätt och välläsning: Med beröm godkänd

Biblisk Historia: Med beröm godkänd

Katekes: Med beröm godkänd

Skrifning: Med beröm godkänd

Räkning: Med beröm godkänd

Modermålet: Godkänd

Kyrkosång: Godkänd

Historia: Godkänd

Geografi: Godkänd

Naturlära: Godkänd

Geometri och Linearteckning: Försvarlig

Sång: Godkänd

Trädgårdsskötsel: Försvarlig

Gymnastik och militäröfningar hade hon tydligen inte! 🙂

Tycker det är kul att se vilka ämnen man hade då. Kyrkosång! Linearteckning!? Någon som vet vad det senare är?

Hon blev i alla fall tillsvidare befriad från daglig skolgång, detta efter 9 terminer i Ekeby Folkskola. Hon hade ådagalagt Med beröm godkänd flit och ett Mycket godt uppförande.

Anna Sofia Larsdotter Gustafsson

Anna Sofia Larsdotter Gustafsson

Annonser